NFB MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HABERLER

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek Bar-Su Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret A.Ş.- NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapımı uygun görülen Kuzey Ege, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapsamında yer alan Kuzey Ege Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı 18 Eylül 2019 tarihinde Balıkesir ilinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya başta Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olmak üzere Devlet ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Tarsim Bursa Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden akademisyenler ile Firma temsilcilerimiz ve proje ekibi tarafından geniş bir katılım sağlanmıştır.

Toplantı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN ve NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bora TURAN'ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Proje kapsamında yapılan teknik çalışmalar Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Dairesi Çalışma Grubu Sorumlusu Sayın T. Fikret GİRAYHAN ve NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Burak TURAN'ın sunumlarıyla dinleyicilere aktarılmıştır.

Proje çalışmalarında bizlere yol arkadaşlığı yapan Bar-Su Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerine, görüş ve önerileri ile bizlere destek veren Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Aynur Şensoy Şorman'a ve bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.

Projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

Top