NFB MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HABERLER

"6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi - EuropeAid/140294/IH/SER/TR" Açılış Toplantısı 21 Ocak 2022 tarihinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.
 
Proje Nihai Faydalanıcısı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'dür.
 
Proje DAI-NFB-SYKE-ACC konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.
 
Proje çalışmaları Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 42 ay sürmesi beklenmektedir.

 

 

Top