NFB MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HABERLER

Yeni projemiz "Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi" çalışmaları başlamıştır. Proje, ana yararlanıcı kurum "Su Yönetim Genel Müdürlüğü"nün  kontrolü ve yönlendirmesi altında gerçekleştirilecektir. Projenin işe başlama tutanağı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN'in de katıldığı törenle imzalanmıştır.
 
Taşkın Yönetim Planı ile taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik aktiviteler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 
Proje kapsamında;
Taşkın Risk Ön Değerlendirmesi (TRÖD) çalışmaları gerçekleştirilecek,
Taşkın tekerrür debilerinin belirlenmesi amacıyla klasik yöntemler ve hidrolojik modeller kullanılarak hidroloji çalışmaları gerçekleştirilecek,
Harita alım çalışmaları yürütülecek,
1B/2B hidrolik modelleme çalışmaları yapılarak taşkın su derinliği ve taşkın tehlike haritaları oluşturulacak,
Taşkın risk haritaları oluşturulacak,
Taşkın tahliye haritaları oluşturulacak,
Tedbirler belirlenecek,
Belirlenen tedbirlerin önceliklendirmesi yapılacak,
Güncellenmiş Taşkın Yönetim Planı hazırlanacaktır.

Hayırlı olmasını temenni ederiz.
 

 

Top