NFB MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HABERLER

DSİ Genel Müdürlüğü Planlama çalışmalarında kullanılmak üzere Firmamız yöneticisi Dr. Burak Turan tarafından hazırlanmakta olan "İşletme Programı" kurum çalışanları ile yapılan toplantıda sunulmuştur. Program DSİ projelerinde baraj / regülatör gibi tesislerin içmesuyu, sulama, kısıntılı sulama, enerji, taşkın, sanayi vb. amaçları için boyutlarının ve miktarların belirlenmesi, optimizasyon yapılabilmesi ve karar verme mekanizmalarında kullanılmak amacıyla hazırlanmaktadır.

Program Tek Amaçlı veya Çok Amaçlı Bir Tesis ile Tek veya Çok Amaçlı Havza Bazında Tesisler Sistemini çözebilmekte, Taşkın amacını da dikkate alarak İçme/Kullanma Suyu, Sulama, Kısıntılı Sulama, Enerji, Sanayi Suyu ve Normal Su Seviyesi Optimizasyonu yapabilmektedir.

İşletme programı C# programlama dilinde geliştirilmiş olup "R" dilini de entegre etmektedir. Program Non-Lineer Particle Swarm ve Genetik algoritmalarını kullanmakta ve karar verme mekanizmaları için önemli olan ve amaçlar arasındaki ilişkiyi gösterebilen Pareto setlerini de Tek baraj veya Çoklu tesis sisteminde kullanıcıya sunabilmektedir. Program bilgisayarda bulunan her bir işlemciyi aynı anda kullanarak hızlı çalışabilme özelliğine de sahiptir.

Programda; havza bazlı sistemde tesisler arasındaki memba-mansap vb. topolojik ilişki işletme programının kullanabileceği matris düzenine getirmek maksatlı QGIS programı ve Python dilleri kullanılarak hazırlanan bir kullanıcı ara yüzü de bulunmaktadır.
 

 

Top