NFB MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş.

HABERLER

Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi sözleşmesi imzalandı.

"Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi" kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup KARAASLAN, Havza Yönetimi Daire Başkanı Sayın Taner KİMENÇE ve NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak TURAN'ın da katılımıyla yapılan tören sonrası 22.04.2021 tarihinde işe başlama belgesi imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır.
 
Havza Su Tahsis Planı olarak bilinen sektörler arası su tahsisi farklı kullanıcıların tüm ilgilerini, kültürel, sosyal ve çevresel dahil tüm gereksinimleri tanımayı amaçlamaktadır. Su kaynakları üzerindeki baskılara bir cevap olarak su kullanım planlaması, ekonomik, sosyal ve çevresel analizler yoluyla mevcut arzın ve sektörler arası dengenin optimizasyonunu sağlamaktadır. Proje, sektörler arasında adil su paylaşımını sağlamasının yanında; su kaynaklarını ve çevresel değerleri muhafaza etmeyi, su kullanımından elde edilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmayı ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde neden olacağı potansiyel etkileri de dikkate alarak sürdürülebilir su yönetimi ilkelerinin uygulanmasını hedeflemektedir.

Top